​“พาณิชย์”จับมือผู้เลี้ยง ตรึงราคาเนื้อไก่ 6 เดือน ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

กรมการค้าภายในจับมือผู้ผลิตตรึงราคาเนื้อไก่ ทั้งหน้าฟาร์มและขายปลีก เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมเรียกผู้เลี้ยงไก่ไข่หารือ หลังประกาศขึ้นราคา ส่วนเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท เปิดจุดจำหน่ายถึงสิ้นม.ค.นี้ เล็งของบกลาง เพิ่มจุดจำหน่ายเนื้อหมู ไก่ ไข่ สินค้าจำเป็น 1,500 จุดทั่วประเทศ และขายในปั๊มน้ำมันด้วย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้เลี้ยงไก่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบร่วมกันในการตรึงราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนม.ค.2565 สิ้นสุดเดือนมิ.ย.2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้น โดยกำหนดราคาจำหน่ายไก่สดมีชีวิต 33.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม และเนื้ออก จำหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนในระยะยาว กรมฯ จะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในการเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเร่งด่วน โดยการเลี้ยงไก่ มีระยะเวลา 45 วัน และจะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยง เพื่อแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนให้ด้วย

สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาไก่ไข่ว่ามีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งต้องหารือพิจารณาอย่างรอบ เพื่อติดตามปริมาณและความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้เลี้ยงต่อไป

ทั้งนี้ จากการรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ปัจจุบัน อยู่ที่ฟองละ 2.85 บาท โดยยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ ไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลน แต่อาจจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมฯ จะเชิญกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามาหารือ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป เพราะต้องยอมรับว่าอาหารสัตว์เป็นต้นทุนสำคัญในการเลี้ยง ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้ว พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงรายย่อย ทั้งหมู ไก่ ไก่ไข่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนบางส่วนให้ผู้เลี้ยงรายย่อย

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับราคาสูงขึ้น กรมฯ ได้แก้ปัญหาระยะสั้น โดยเปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ผ่านจุดจำหน่าย 667 จุดทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนม.ค.2565 และหลังจากนี้ จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดของบกลาง เพื่อใช้ดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยจะเปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 1,500 จุดทั่วประเทศ และจะเปิดจุดตามสถานีบริการน้ำมันด้วย

นอกจากนี้ จะร่วมกับผู้ผลิตสินค้า จัดทำสินค้าราคาประหยัดในโครงการธงฟ้า การจัดจับคู่วัตถุดิบอาหารสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี้ยง จากเคยจับคู่ข้าวเปลือกกับผู้เลี้ยงสุกร และการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิดว่ามีการฉวยโอกาสปรับราคาเกินสมควรหรือไม่ โดยผู้บริโภคที่พบเห็นการปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 และที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

ที่มา : https://www.commercenewsagency.com/news/4697?fbclid=IwAR1beeJVEipSgXh4Z1mvBywCrgnx_-inXR6lfgNYc8XLOM5nOdtrUW2yZf8

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค