สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา จัดเวทีความร่วมมือวิเคราะห์ปัญหา ผู้บริโภคสู่การจัดการเชิงระบบในจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิทธผู้บริโภคในจังหวัด

 

สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาจัดประชุมความร่วมมือวิเคราะห์ปัญหา ผู้บริโภคสู่การจัดการเชิงระบบในจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิทธผู้บริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาผู้บริโภค

วันที่ 25 เดือนมกราคม 2565 สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาจัดประชุมความร่วมมือวิเคราะห์ปัญหา ผู้บริโภคสู่การจัดการเชิงระบบในจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิทธผู้บริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สคบ.สงขลา คปภ.จ.สงขลา สปสช.เขต 12 สงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ กสทช.ภาค 4 และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเสวนา “สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคและแนว ทางการทำงานในยุค NEW NORMAL” พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับอำเภอ จำนวน 14 อำเภอ และทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล เป็นประธานในการประชุมประชุมครั้งนี้ 📌วัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค ร่วมกันวิเคราะห์ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในเชิงระบบ ประการสำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้บริโภคสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ที่มา : #สมาคมผู้บริโภคสงขลา #หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา #สภาองค์กรของผู้บริโภค☎️ 089-7342298 / 089-4666695

 

ที่มา

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค