เครือข่ายผู้บริโภคจ.สงขลา สะท้อนสถานการ์การใช้รถโดยสาสาธารณะช่วงโควิด19

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสงขลา ประเด็น รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในระดับพื้นที่แต่ละอำเภอด้วย ซึ่งก็พบว่า รถโดยสารสาธารณะบ้างเส้นทางมีการลดจำนวนของรถตู้ลงครึ่งหนึ่งผู้โดยสารต้องมาใช้รถสองแถวซึ่งเจอว่ามีผู้โดยสารแออัด และในบางเส้นทางก็มีความเห็นใจผู้ประกอบการที่มีผู้โดยสารใช้บริการน้อง ส่วนมากจะใช้รถส่วนตัวกันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรกรณีบางเส้นทางที่มีผู้โดยสารมีผู้ใช้น้อยอาจต้องรอดูช่วงเปิดเทอมด้วยว่าสถานการณ์การใช้รุโดยสารสาธารณะเป็นอย่างไรบ้าง
สำหรับกรณีเส้นทางที่มีการปรับลดจำนวนรถที่ใหบริการลงทางสมาคมผู้บริโภคจะทำการสอบถามไปยังผู้ประกอบการ และจะสอบถามไปยังผู้ประกอบการเส้นทางอื่นด้วย ทราบผลอย่างไรจะได้มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค