เครือข่ายผู้บริโภคสงขลา ร่วมระดมปัญหาผู้บริโภค สู่การมีระบบระบบคุ้มครองผู้บริโภค…ที่คนสงขลาาต้องการ” ในเวทีสมัชชาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

24 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีสมัชชาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา “ระบบคุ้มครองผู้บริโภค…ที่คนสงขลาต้องการ” ห้องประชุมออกซ์ฟอร์ด โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเครือข่ายผู้บริโภคสงขลา และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจ.สงขลาเข้าร่วม เช่น สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.สงขลา ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ ซึ่งหน่วยงานที่มาได้ร่วมให้ข้อมูลความรู้และข้อคิดเห็น การจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การจัดเวทีสมัชชาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาผู้บริโภคโดยเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค และหาแนวทางในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันในปี 2566 – 2567
จากการระดมสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นที่สรุปประเด็นปัญหาที่ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาต้องการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา 3 อันดับแรก คือ
1. ประเด็นปัญหาซื้อสินค้าออนไลน์ – เก็บเงินปลายทาง ซื้อของไม่ได้ของ ซื้อของไม่ตรงปก
2. ประเด็นปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ โทรหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีธนาคาร การส่งข้อความเชิญชวนกู้เงินออนไลน์ แอพพนันออนไลน์/กู้เงินออนไลน์
3. ประเด็นสินค้าราคาแพง หาเงินได้ยากขึ้น สวนทางกับราคาสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแนวทางการทำงานหลังจากนี้จะดำเนินการเรื่องสำรวจสถานการณ์ปัญหา และนำข้อมูลเสนอและร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นต่อไป
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค