แนะผู้บริโภคไม่ต้องรีบกดตอบรับ SMS ขอความยินยอมเปลี่ยน – เลิกสัญญาประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

 

สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะนำให้ผู้บริโภคไม่ต้องรีบกดตอบรับข้อความ จากกรณีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งส่ง SMS มาขอความยินยอมจากผู้บริโภคเปลี่ยน – เลิกสัญญาประกัน “เจอ จ่าย จบ” เนื่องจากข้อความที่ระบุว่าบริษัทประกันภัยได้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนผันของ คปภ. เป็นมาตรการช่วยเหลือบริษัทประกันภัยที่ขาดสภาพคล่องเท่านั้น

หากไม่มีการกดส่งข้อมูล หรือแจ้งยืนยันการเปลี่ยน – เลิกสัญญากลับไป จะยังไม่ส่งผลต่อสิทธิของผู้บริโภคในสัญญาประกันภัย “เจอ จ่าย จบ” แต่อย่างใด เพราะการเปลี่ยนข้อสัญญาต้องมาจากความสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นบริษัทประกันภัยไม่มีสิทธิเปลี่ยนข้อสัญญาตามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน

ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังคงมีสิทธิที่จะให้บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ คปภ. ได้เคยมีคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่า คปภ.ควรต้องตรวจสอบเรื่องที่บริษัทประกันภัยส่งข้อความลักษณะนี้ให้ผู้บริโภคโดยเร็ว

ปัจจุบันมีเพียง 3 บริษัทที่อยู่ภายใต้มาตรการผ่อนผัน ได้แก่ 1. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 3. บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/tccthailand/photos/a.104401898353021/301135158679693/

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค