เร่งผู้ว่าการรถไฟฯ แก้ปัญหารถไฟล่าช้า เยียวยาผู้โดยสาร

สภาองค์กรของผู้บริโภค ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากการปรับย้ายขบวนรถไฟทางไกลมาที่สถานีกลางบางซื่อ และออกมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

จากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย รวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยขอให้ยุติแผนย้ายรถไฟออกจากหัวลำโพง และให้ตรวจสอบ รวมถึงทบทวนแผนการปรับย้ายขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ (รถไฟทางไกล) จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่จะย้ายไปยังสถานีกลางบางซื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและสร้างภาระให้ประชาชนนั้น

เมื่อ 20 มกราคม 2566 คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า จากการติดตามการปรับย้ายขบวนรถไฟทางไกลจากสถานีหัวลำโพงมายังสถานีกลางบางซื่อ พบข้อมูลจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ในประเด็นปัญหาการเดินขบวนรถไฟล่าช้าจากเวลาที่กำหนดอย่างมากจนเกินกว่าที่จะยอมรับได้ และส่งผลกระทบกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก

อาทิ 1) ขบวนรถด่วนที่ 83 เส้นทาง สถานีกลางบางซื่อ – ตรัง ล่าช้า 252 นาที หรือ 4 ชั่วโมง 12 นาที 3) ขบวนรถเร็วที่ 139 เส้นทาง สถานีกลางบางซื่อ – อุบลราชธานี ล่าช้า 186 นาที หรือ 3 ชั่วโมง 6 นาที 3) ขบวนรถเร็วที่ 169 เส้นทาง กรุงเทพ – ยะลา ล่าช้า 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที และ 4) ขบวนรถเร็วที่ 109 เส้นทาง สถานีกลางบางซื่อ – เชียงใหม่ ล่าช้า 109 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 49 นาที เป็นต้น

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะผู้แทนของผู้บริโภคและมีอำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 จึงส่งหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยขอให้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมถึงขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปภายใน 7 วัน

“จากปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นข้างต้น สภาผู้บริโภคจึงขอสอบถามผู้ว่าการรถไฟฯ ถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟทางไกลล่าช้าจากกำหนดเดิมจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด หรือได้ตรวจสอบแล้วพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอื่นอีกหรือไม่ รวมถึงมีมาตรการหรือแนวทางเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีกหรือไม่ นอกจากนี้การรถไฟฯ จะมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแล้วหรือไม่ อย่างไร และจะดำเนินการเมื่อไร” คงศักดิ์ ระบุ

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในประเด็นการย้ายขบวนรถไฟไปยังสถานีกลางบางซื่ออย่างไร สภาองค์กรของผู้บริโภคจะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค