หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พูดคุยหาแนวทางการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ยกทีม ต้อนรับศักราชใหม่ เข้าพบ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา และร่วมกำหนดวันจัดกิจกรรมวงวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาผู้บริโภคเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและการหนุนเสริมการทำงานระหว่างหน่วยงานกับองค์กรผู้บริโภค
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค