เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์บทบาทเครือข่ายผู้บริโภค

 

เมื่อ 13 ก.ค.65 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์และสมาคมผู้บริโภคสงขลา ให้ความรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสมาคมผู้บริโภค ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เท่าทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาสามารถร้องเรียนที่ แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค