ข่าวปลอม อย่าแชร์! เชื้อโควิด-19 ระบาดหนักที่สถาบันประสาทวิทยา

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุว่า เชื้อโควิด-19 ระบาดหนักที่สถาบันประสาทวิทยา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีการส่งต่อข่าวว่า ที่สถาบันประสาทวิทยา มีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงว่า ข่าวลือดังกล่าวเป็นข่าวปลอม โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการให้บริการโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมการแพทย์มีนโนบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดลดการให้บริการในโรงพยาบาลลง และเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19
.
สถาบันประสาทวิทยาจึงเปิดให้บริการผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังแบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเข้ามาที่สถาบันประสาทวิทยา และยังคงให้บริการอยู่ในปัจจุบัน มีการเพิ่มมาตรการในการคัดกรองบุคลากรตลอดจนผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อเนื่องมาโดยตลอด
.
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย และขยายเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 8 เตียงเมื่อแรกเริ่ม จนเป็นกว่า 80 เตียงในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสถาบันประสาทวิทยาจำนวนเพิ่มขึ้น และลักษณะของผู้ป่วยก็มีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหนักเริ่มไม่สามารถรับส่งต่อได้เนื่องจากปัญหาเรื่องเตียงเต็ม
.
และเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นในโรงพยาบาล จะมีการสอบสวนโรคและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส เพราะยังมีผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง รอคอยการรับบริการอีกมากมาย แม้ภารกิจรองยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แต่ภารกิจหลักยังคงต้องให้บริการต่อไปในรูปแบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด
.
โดยผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังยังคงสามารถเข้ารับบริการได้ ภายใต้มาตรการและการคัดกรองของสถาบันประสาทวิทยา ผู้ป่วยเก่าที่มีอาการคงที่สามาถขอรับบริการออนไลน์ได้ผ่าน Official Line Accout : @pniconsult และติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook : สถาบันประสาทวิทยา (ภาษาไทย)
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา สามารถติดตามได้ที่ www.pni.go.th หรือโทร. 02-306-9899
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข่าวลือดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ทางโรงพยาบาลมีมาตรการลดการเดินทางเข้ามารักษาของผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง เปลี่ยนมาให้บริการแบบออนไลน์แทน และยังมีการเพิ่มมาตรการในการคัดกรองบุคลากรตลอดจนผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อเนื่องมาโดยตลอด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค