ข่าวปลอม! สูตรฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสูดไอน้ำสมุนไพร

ตามที่ได้มีคำแนะนำในประเด็นเรื่อง สูตรฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสูดไอน้ำสมุนไพร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลแนะนำ ที่ระบุถึงการรักษาโควิด-19 ด้วยวิธีการใช้หม้อดินหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดเล็กที่ต้มน้ำสมุนไพรและใช้ผ้าคลุมศีรษะเพื่อสูดไอน้ำดังกล่าว เรียกว่า การสูดไอน้ำร้อน ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงว่า ยังไม่พบหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยวิธีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ และวิธีการสูดไอน้ำร้อนอาจเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 จากการแพร่กระจายของไอความร้อนได้

ดังนั้น วิธีดังกล่าวถือว่าเป็นการบรรเทาอาการจากการติดขัดของทางเดินหายใจเพียงเท่านั้น และขณะเดียวกันจากประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขอให้งดกิจกรรมการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่พบหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยวิธีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค