คนไทยตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง กรมควบคุมโรคชวนรู้เร็วเพื่อก้าวต่อ หากติดเชื้อรักษาฟรีด้วย ‘บัตรทอง’

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อมีความก้าวหน้ามากขึ้น สามารถรู้ผลได้ภายในวันเดียว (same day result) แต่กลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ ชายรักชาย ผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และพนักงานบริการ ยังเข้าถึงยากและไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยในปี 2563 พบว่ามีผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง จำนวน 472,445 คน และยังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรกส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่สามารถถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ผ่านทางเลือด และจากแม่สู่ลูก

อย่างไรก็ตาม กรณีหากพบติดเชื้อเอชไอวี มีผลเป็นบวก จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วอย่างต่อเนื่อง เพื่อกดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดจนตรวจไม่เจอ (Underdetectable) ซึ่งหากอยู่ในภาวะดังกล่าวจะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ (Untransmittable) ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่ และสามารถวางแผนการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติได้

นพ.โอภาส กล่าวว่า ดังนั้นจึงต้องเร่งส่งเสริมให้กับผู้ที่ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้เร็วขึ้น โดยสามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือกรณีผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ก็จะได้รับบริการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และทางเลือกอื่น เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP, PEP) เป็นต้น

สำหรับวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ก.ค.ของทุกปี ในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Test to move forward : ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ” เพื่อสร้างความตระหนักว่าการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องสำคัญ ตรวจเร็วเพื่อให้รู้สถานะของตนเอง ลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่ ซึ่งการตรวจหาเชื้อเอชไอวีควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง 1 เดือน เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ รู้ผลเร็วได้ในวันเดียว ซึ่งเป็นความสมัครใจหลังจากให้ข้อมูลและได้รับคำปรึกษา โดยการตรวจและผลจะถูกเก็บเป็นความลับ

“จึงขอเชิญชวนหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ก.ค. 2564 ซึ่งกรมควบคุมโรคมีความมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2. ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ให้น้อยกว่า 4,000 ราย 3. ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะ ลงจากเดิม 90%” นพ.โอภาส กล่าว

อนึ่ง กรมควบคุมโรคได้เชิญประชาชนติดตามและร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ผ่านทาง Facebook Fanpage กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และ Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทร 02-590-3291

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/1874?fbclid=IwAR0CcvKtVXpDYKAnLJqOsiZZTkIHPxJNLGc5wCz_ItULc_qotDBACV5Pyss

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค