ดีแทค เผยสวัสดิการให้พนง. LGBTQ ลาสมรส-ดูแลบุตร-ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ ไม่เกิน 30 วันต่อปี

ดีแทค เผยสวัสดิการให้พนง. LGBTQ ลาสมรส-ดูแลบุตร ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ ไม่เกิน 30 วันต่อปี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ดีแทค ประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้กับพนักงาน #LGBTQ ผ่านทวิตเตอร์ของดีแทค โดยระบุว่า เพราะเชื่อในความหลากหลาย และความเท่าเทียมกัน และตอกย้ำจุดยืนของดีแทคในการไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพและรสนิยมทางเพศ

โดยสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ และคู่สมรสเพศเดียวกันที่ดีแทค ต่างๆนั้น อาทิ

  • ลาเพื่อเข้าพิธีสมรส ไม่เกิน 6 วันต่อปี และการขอรับเงินช่วยเหลือการสมรสเป็นจำนวน 5,000 บาท
  • ลาเพื่อดูแลคู่สมรสและบุตร ไม่เกิน 7 วันต่อปี กรณีคู่สมรสหรือพนักงานรับอุปการะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ได้ไม่เกิน 7 วัน
  • ลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัว ไม่เกิน 15 วันต่อปี และสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 10,000 บาท
  • ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ ไม่เกิน 30 วันต่อปี
  • สิทธิในการซื้อประกันสุขภาพและแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับครอบครัวในราคาของบริษัท

ที่มา : มติชนออนไลน์

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค