ล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64 จริงหรือ ?

ล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64 จริงหรือ ?
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅
.
ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ได้กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มจากเดิม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
.
รวมทั้งสิ้นเป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
.
โดยทั้ง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา จะต้องล็อกดาวน์เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
.
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/160/T_0006.PDF
.
และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ‘ศูนย์ข้อมูล COVID-19’
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค