ข่าวบิดเบือน ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อน 500 บาทต่อเดือน

 

ข่าวบิดเบือน ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อน 500 บาทต่อเดือน
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อน 500 บาทต่อเดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
กรณีเพจเฟซบุ๊กใช้ข้อความผาดหัวข่าวว่า ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อน 500 บาทต่อเดือนนั้น ทางทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงว่า ข้อมูลที่เพจดังกล่าวนำมาเผยแพร่เป็นการบิดเบือนข้อมูล ทำให้ลูกค้าและประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
.
โดยธนาคารเปิดให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนบัตรกดเงินสด 2 แบบ คือ
.
1. บัตร People Card วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท การชำระเงิน ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย หรือ ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท (ขณะนี้ธนาคารได้ชะลอการรับสมัครลูกค้ารายใหม่ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน)
.
2. บัตร Prima Card วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : บัตร People Card ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท ส่วนการชำระเงิน ชำระเต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยขณะนี้ธนาคารได้ชะลอการรับสมัครลูกค้ารายใหม่ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
.
? ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค