สมาคมผู้บริโภคสงขลา เข้าพบ รองผู้ว่าฯ ผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในจังหวัด

12 พฤษภาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานประเด็นรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ร่วมปรึกษาหารือกับ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ดูแลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา  และ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในประเด็นการทำงานการผลักดันให้เกิดการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยให้คลอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นต้นแบบ

เบื้องต้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ตอบตกลงร่วมผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการรรถรับส่งนักเรียน และได้ออกแบบการทำงานร่วมกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยจะส่งเอกสารรูปแบบการดำเนินการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยของโรงเรียนต้นแบบที่มีการดำเนินการไปแล้วให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 41 แห่ง พร้อมสอบถามความคิดเห็นเรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย หลังจากนั้นจะเปิดวงประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อดูทิศทางแนวโน้มความสนใจของผู้บริหารสถานศึกษา

นอกจากนี้ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ยังเสนอให้ส่งเสริมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหลังจากที่มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวไปแล้ว

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค