สอบ. หน่วยประจำจังหวัดสงขลา จัดประชุมสมาชิกสภาฯ ระดับจังหวัด – วางแผนงานสนับสนุนองค์กรสมาชิกระดับอำเภอ

 

11 เมษายน 2565 – ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา จัดประชุมสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วม 9 องค์กร ได้แก่ สมาคมผู้บริโภคสงขลา, กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่, เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จ.สงขลา และ เครือข่ายผู้บริโภค อ.เมืองสงขลา , อ.หาดใหญ่ , อ.สทิงพระ, อ.รัตภูมิ, อ.นาหม่อม, อ.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยองค์กรผู้บริโภคระดับอำเภออีก 8 แห่ง

โดยช่วงเช้า รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ตัวแทนกรรมการนโยบายเขตภาคใต้ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค และผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาในรอบ 6 เดือน มีการทบทวนรูปแบบโครงการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา และร่วมหารือคัดเลือกประธานและรองประธานสภา โดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อ รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา) ดำรงตำแหน่งประธานสภา, นางสมจิตร ฟุ้งทศธรรม (เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลา) ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 และ นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์ (เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง) ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 2 ตามลำดับ โดยมีการกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ในช่วงบ่าย ได้จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีองค์กรผู้บริโภคเข้าร่วม 14 อำเภอ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 37 คน เพื่อประชุมวางแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรผู้บริโภคระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีกรอบแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ, การประชุมเครือข่ายผู้บริโภคระดับอำเภอ, การรับเรื่องร้องเรียนและการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่

 

ที่มา: แฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค