สรรพากรแจง”วัคซีนทางเลือกรพ.เอกชน”ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

A health worker prepares a dose of the Moderna vaccine against COVID-19 at a vaccination centre in Asuncion, on July 6, 2021. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)
อธิบดีกรมสรรพากร แจงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยโรงพยาบาลเอกชนไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายได้รับการยกเว้นภาษีมูลเพิ่มอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 64 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ประชาชนต้องแบกรับภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่จะต้องถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการวัคซีนทางเลือก

อธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับสาธารณชน ตามประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ว่า การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชน จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงพยาบาลเอกชน จึงไม่สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการแก่ประชาชนได้

สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีภาษีซื้อที่เกิดจากต้นทุนการซื้อ สามารถนำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามปกติ ซึ่งกรมสรรพากรจะรีบดำเนินการคืนให้โดยรวดเร็ว

สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงพยาบาลเอกชน หากโรงพยาบาลเอกชนมีกำไรจากการประกอบการ ก็เป็หน้าที่ปกติของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไร เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆ

ที่มา : https://www.posttoday.com/finance-stock/news/657714?fbclid=IwAR39e4cLkdUmoj8CNEHZi-VD0CJ79CfIbC6NQ62udTxar6upiFvW6ts8WGU

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค