แพทย์ผิวหนังเผย อาหารเสริม วิตามิน ไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่า รักษาโรคผมบางได้จริง

กรมการแพทย์  โดยสถาบันโรคผิวหนัง  เผยอาหารเสริมและวิตามินต่าง ๆ ใช้ช่วยรักษาโรคผมบางไม่ได้  เพราะไม่มีหลักฐานทางวิชาการทางคลินิกว่าสามารถช่วยทำให้ผมบางดีขึ้น มีเพียงหลักฐานทางการศึกษาที่พบว่าอาจจะมีส่วนช่วยเรื่องผมร่วงได้ จำเป็นต้องศึกษาให้มากกว่านี้จึงจะสรุปผลได้

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาหารเสริมและวิตามินสำหรับเส้นผมและผิวหนังเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้  แต่อาหารเสริมและวิตามินส่วนใหญ่ไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการทางคลินิกว่าสามารถช่วยรักษาผมบางให้ดกหนาขึ้นได้

อาจพบเพียงการทดสอบในสัตว์ทดลองเท่านั้น ไม่ได้มีหลักฐานทางประสิทธิผลและความปลอดภัยในคน  ตัวอย่างเช่น วิตามินเอ  ยังไม่พบว่ามีหลักฐานทางการศึกษาใดสรุปว่าช่วยในการรักษาโรคผมร่วงได้  ส่วนวิตามินซีมีส่วนช่วยในด้านสุขภาพและการเจริญของเส้นผมให้มีมากขึ้นพบในสัตว์ทดลองแต่ยังไม่พบหลักฐานทางการศึกษาในคน

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า  การมีวิตามินดีต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมร่วงมากขึ้น  เช่น โรคผมผลัด, ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ  และโรคผมบางจากกรรมพันธุ์ในเพศหญิง  ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงและมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำควรรับประทานวิตามินดีเสริม  ส่วนวิตามินอี  ผู้ที่รับประทานวิตามินอีมีผมขึ้น ดกหนามากกว่าผู้ที่ไม่รับประทานวิตามินอี แต่ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องน้ำหนักของเส้นผม อย่างไรก็ตาม  ควรรอผลการศึกษาที่เก็บรวมรวมข้อมูลมากกว่านี้   ในส่วนของ ไบโอติน (Biotin) ไม่มีผลกับวงจรชีวิตของผมหรือการสร้างต่อมผม ทั้งยังไม่พบรายงานการศึกษาที่แสดงถึงว่าไบโอตินช่วยทำให้ผมขึ้นยกเว้นในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดไบโอติน เช่น หญิงตั้งครรภ์หรือมีภาวะการดูดซึมอาหารผิดปกติ  สังกะสี (Zinc) ช่วยให้เส้นผมหนามากขึ้นแต่จากการประเมินโดยผู้ป่วยพบว่าไม่มีความแตกต่างทางคลินิก หลักฐานทางการศึกษายังไม่ได้มีจำนวนมากพอที่จะสามารถสรุปพร้อมให้คำแนะนำผู้ป่วยให้รับประทานสังกะสีในทุกรายที่มีผมบางจากกรรมพันธุ์  และภาวะการขาดธาตุเหล็กเป็นสาเหตุของอาการผมร่วงที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง  โดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือในหญิงที่มีประจำเดือนมาก การรับประทานธาตุเหล็กเสริมจึงอาจมีประโยชน์ในคนที่อาจมีเหล็กต่ำดังสาเหตุข้างต้น

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า วิตามินเอและวิตามินซียังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนในการรับประทานเสริมเพื่อช่วยเรื่องผมร่วงในปัจจุบัน แต่พบว่าไบโอติน, วิตามินดีและธาตุเหล็กมีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประโยชน์ในคนที่ขาดวิตามินเหล่านี้  ส่วนวิตามินอีและสังกะสีมีเพียงหลักฐานทางการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีส่วนช่วยเรื่องผมร่วงแต่ยังไม่มากพอที่จะสรุปผลได้จำเป็นที่ต้องมีการศึกษามากกว่านี้

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค