ภาคีองค์กรผู้บริโภคภาคใต้จัดอบรมทีมบุคลากร เตรียมพร้อมลุยงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่

 

เมื่อ 6 พ.ค.65 หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จำนวน 14 อำเภอ โดยมีตัวแทนอำเภอเข้าร่วมอบรมการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้อีก 7 จังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์

โดยมีการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กระบวนการเฝ้าระวังปัญหาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกยกเลิกเลขสารบบอาหาร ในช่วงปี 2560 – 2565 จำนวน 81 รายการ

โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาได้จัดแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจและเฝ้าระวังให้กับเครือข่าย ในระดับอำเภอ 12 แห่งที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะเริ่มทำการสำรวจข้อมูลในวันที่ 9 – 23 พ.ค.นี้ พร้อมกันกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้อีก 7 จังหวัด

 

 

ที่มา: หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค