สมาคมผู้บริโภคสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม เข้ารับหนังสือจากเครือข่ายและร่วมปรึกษาหารือและติดตามมาตรการการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19) ระลอก3 ของจังหวัดสงขลา

วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.10 น. สมาคมผู้บริโภคสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมพื้นที่อำเภอจะนะ และตัวแทนเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)สาขาหาดใหญ่ ได้เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยนายแพทย์ สสจ. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ เข้ารับหนังสือจากเครือข่ายและร่วมปรึกษาหารือและติดตามมาตรการการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19) ระลอก3 ของจังหวัดสงขลา
>>เครือข่ายมีข้อเสนอให้ทางสาธารณสุขจังหวัดควรจัดวงคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับภาคประชาชนต่อไป …
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค